Rezultatet e ankesave në FShMN (Afati i parë BCh)  

06 Shtator 2021
SHARE

Rezultatet e ankesave në FShMN (Afati i parë BCh)  
Programi Shkenca Kompjuterike 
·       Nga gjithsej 9 ankesa, 8 ankesa mbeten pa ndryshime, ndërsa tek kandidati Dion Berisha nga 30 pikë komisioni shton 10 pikë tjera  (Raporti Nr. 3986, 06-09-2021).    
Programi Biologji    

·       Nga gjithsej 3ankesa, 2 ankesa mbeten pa ndryshime, ndërsa tek kandidatja Erza Vërbovci nga 35 pikë komisioni shton 5 pikë tjera (Raporti Nr. 3995, 06-09-2021)