Njoftim për paraqitje dhe mbrojtje të temës së diplomës

07 Prill 2021
SHARE

I  -  Njoftohen të gjithë studentët e nivelit të studimeve bachelor, se deri me 06.04.2021, në ora 16:00, do të jetë i hapur SEMS-i për paraqitje të temës së diplomës, për afatin e marsit të vitit akademik 2020/2021.

II – Mbrojtja e temës së diplomës për nivelin e studimeve bachelor, do organizohet deri me datën 08.04.2021.

III – Mbrojta e temës së diplomës për studentët e nivelit të studimeve master, behet pas çdo mbledhje të Këshillit të Fakultetit, brenda 7 ditësh nga data e publikimit të vendimit për formimin e komisionit për mbrojte.