Bashkim Trupaj

Administrator i rrjetik kompjuterik
FSHMN
[email protected]
038 249 872