Jeton Hyseni
Sekretar në FSHMN
FSHMN
[email protected]
038 249 872 /130

Shemsije Gashi
Zyrtare për mësim
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Fatvera Zogu
Zyrtare e lartë për kontabiltetit dhe financave
FSHMN
[email protected]
038 249 872/213

Bashkim Trupaj
Administrator i rrjetik kompjuterik
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Artan Alidema
Administrator i rrjetit kompjuterik
FSHMN
[email protected]
038 249 872/115

Shpresa Canolli
Zyrtare për studime Master
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Ibish Rrahmani
Zyrtar për studime bachelor
FSHMN
[email protected]
038/249 872/226

Nyrtene Hasani
Zyrtare për studime bachelor
FSHMN
[email protected]
038/249 872/226

Hava Toplica
Biblotekiste
FSHMN
[email protected]
038249 872

Turkane Kamishi
Biblotekiste
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Almira Dizdari
Biblotekiste
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Mimoza Alaj
Zyrtare për studime bachelor
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Bahrije Dobra
Laborante Kimi
FSHMN
[email protected]
038 249 226

Besiana Bashota
Zyrtare për studime bachelor
FSHMN
[email protected]
038249 872

Driton Maloku
Zyrtare per logjistike dhe asete
FSHMN
[email protected]
038249 872

Fatmire Rexhepi
Zyrtare teknike administrative
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Salih Salihu
Biblotekist
FSHMN
[email protected]
038249 872

Driton Musliu
Laborant- Kimi
FSHMN
[email protected]
038249 872

Mentor Gashi
Laborant-Biologji
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Jeton Orllati
Laborant-Biologji
FSHMN
[email protected]
038249 872

Sylë Berani
Laborant-Kimi
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Nuhi Namani
Zyrtar për dhënie të analizave- Kimi
FSHMN
[email protected]
038249 872

Salih Mekolli
Laborant- Kimi
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Arta Rudi
Laborant- Kimi
FSHM
[email protected]
038 249 872

Ekrem Agushi
Depoist-Kimi
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Remzije Gjonbalaj
Laborant- Kimi
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Dafina Hoxha
Laborant- Kimi
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Melos Zekaj
Zyrtar për dhënie të analizave- Kimi
FSHMN
[email protected]
038249 872