Prof.Asoc.Dr. Ibrahim Ramadani

Profesor
Departamenti i Gjeografisë
[email protected]
038 249 872
Biografia