Lajmerim per kthimin e studenteve nga Indeksi ne ID kartele

  Lajmerim per kthimin e studenteve nga ID ne kartele


  Sekretar i Fakultetit                                                                     Prishtinë,   20.02.2015          
   
  Msc. Jeton Hyseni
   
                                               N J O F T I M 
   
  1. Të gjithë studentët e FSHMN-së të cilët janë me indeks, janë të obliguar të aplikojnë brenda 
   
  afateve kohore,  për kalimin nga indeksi në ID-kartelë. 
   
  2.  Linku për aplikim është:  http://apliko.uni-pr.edu
   
  3. Aplikimi do të filloje nga data 20.02.2015 deri me 15.03.2015.
   
  4. Fotografimi do të bëhet nga 16.03.2015 deri me 03.04.2015.
   
  5. Prodhimi dhe shpërndarja e ID-kartelave nga 06.04.2015 - 17.04.2015.
   
  6. Bartja e të gjithë semestrave të regjistruar nga indeksi në ID, do të behet nga zyrtarët e 
   
  shërbimit të studentëve nga 20.04.2015 deri me 30.04.2015.
   
  7. Kërkesa për transferim te lendeve, notave dhe ECTS kredive përmes SEMS nga studentet dhe 
   
  aprovimet e kërkesave nga prodekanët mësimorë dhe komisionet përkatëse prej 04-05-2015 deri 
   
  me 22.05.2015.
   
  8. Nga afati i Qeshorit 2015 nuk lejohet hyrja ne provim të studenteve pa ID kartela dhe pa 
   
  paraqitje te provimeve online përmes SEMS.
   
  9. Pas aplikimit studenti duhet të paraqitet tek shërbimi i studentëve për verifikim dhe  
   
  konfirmim të aplikimit, pastaj duhet të shtypet konfirmimi(fletëparaqitja për fotografim) 
   
  10. Studenti duhet të prezantoj tek zyrtari qe benë fotografimin, fletëparaqitjen për fotografim të 
   
  nënshkruar dhe të vulosur nga zyra e shërbimit të studentëve.
   
  11. Mos respektimi i afateve dhe kushteve të lartë cekura ju pamundëson hyrjen në provime 
   
  përkatësisht vazhdimin e studimeve dhe kryerjen e shërbimeve studentore në fakultet.
   
                                              Sekretari i Fakultetit
   
                                                                _____________________
   
                                                                      Msc. Jeton Hyseni


   

Arkiva e lajmeve

«tetor»
MaEnPrShDi
28 29301 2 3 4
56 78 91011
1213 1415161718
19 20 21 22232425
2627282930311
2345678