Adresadhe kontakti

fshmn.jpg

Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Shkencave Matematike - Natyrore
Rr. "Nëna Terezë" p.n.
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel. +381(0)38 249 872/ 249 873/ 249 874
Fax. +381 38  226 104
Mail. [email protected]