Orari mësimor të gjitha drejtimet(21.2.2018)

 Matematikë
Shkencë Kompjuterike
Matematikë Financiare
Master Matematikë

Grupet e studentëve