Orari i provimeve

Orari vjetor i provime          Orari i provimeve te absolventeve mars 2020(kliko)
                                              
Matematikë(arsimor)                       
Matematikë(3-vjeçar)            
Matematikë(4-vjeçar)            
Shkencë kompujterike          
Matematikë financiare           
Master Matematikë        

Kalendari vjetor i provimeve 2020