Orari i provimeve

Orari vjetor i provime         Orari i provime afati nentor 2018
                                            Matematike, Matematikë Financiare.

                                                Shkenca kompjuterike
Matematikë(arsimor)             
Matematikë(3-vjeçar)            
Matematikë(4-vjeçar)            
Shkencë kompujterike          
Matematikë financiare           
Master Matematikë        

Kalendari vjetor i provimeve