Orari i provimeve

Orari vjetor i provime                Orari i absolventeve mars 2021
                                                    Prog Matematikë    Prog Matematikë finaciare
Matematikë(arsimor)                  Prog Shkencë Kompjuterike        
Matematikë(3-vjeçar)               
Matematikë(4-vjeçar)            
Shkencë kompujterike          
Matematikë financiare           
Master Matematikë        

Kalendari vjetor-janar 2021