Orari mësimor


Orari mësimor (semestri veor 2017/2018)

      Bachelor Fizikë 
     Master
Grupet
Ushtrime numerike
Ushtrime eksperimentale