Orari i vjetor i provimeve                 Orari i provimeve  prill 2019(kliko)
                                                               Bachelor Fizikë     Master Fizikë
  Fizikë arsimor                                                                  
  Fizikë Inxhinerik
  Programi Fizikë                                 Orari  i absolventeve maj 2018
  Master i përgjitshëm
  Master shkencor

Kalendari vjetor i provimeve -Qershor

Kalendari vjetor i provimeve Shtator