Orari i vjetor i provimeve                  
  Fizikë arsimor                          Orari i provimeve(per absolvent) dhjetor 2020                                             
  Fizikë Inxhinerik
  Programi Fizikë                               
  Master i përgjitshëm
  Master shkencor

Kalendari  i provimeve - janar 2021