Orari i vjetor i provimeve                 Orari i provimeve Prill 2018(kliko)
                                                               Bachelor Fizikë     Master Fizikë
  Fizikë arsimor                                                                  
  Fizikë Inxhinerik
  Programi Fizikë                                 Orari  i absolventeve maj 2018
  Master i përgjitshëm
  Master shkencor

Kalendari vjetor i provimeve