Orari i vjetor i provimeve                 Orari i provimeve  nentor 2019(kliko)
                                                              
  Fizikë arsimor                                                                  
  Fizikë Inxhinerik
  Programi Fizikë                               
  Master i përgjitshëm
  Master shkencor

Kalendari vjetor i provimeve -Qershor

Kalendari vjetor i provimeve Shtator