Orari i vjetor i provimeve   Orari i provimeve te absolventeve mars 2020(kliko)                
  Fizikë arsimor                                                                  
  Fizikë Inxhinerik
  Programi Fizikë                               
  Master i përgjitshëm
  Master shkencor

Kalendari vjetor i provimeve -2020