Orari i vjetor i provimeve                  
  Fizikë arsimor                             Orari i provimeve afati Qershor 1(kliko)                                             
  Fizikë Inxhinerik
  Programi Fizikë                               
  Master i përgjitshëm
  Master shkencor

Kalendari vjetor i provimeve -2020