Orari mësimor

Orari mesimor semestri veror 2020 /2021

Bachelor Biologji
Master   Biologji


 Bachelor Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit
 Master Ekologji

Orari  sipas sallave


Grupet  Viti 1 Ekologji
Grupet Viti II Ekologji
Grupet Viti III Ekologji
Grupi Viti I Biologji
Grupet Viti II Biologji  
Grupet Viti III Biologji 

Orari mësimor doktoratë