Orari mësimor

Orari mesimor semestri veror

 Biologji

 Ekologji

 Master Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit
 Master Biologji

Orari  sipas sallave
Grupet  Viti 1 Ekologji
Grupi Viti I Biologji
Grupet Viti II Biologji   Grupet Viti II Ekologji
Grupet Viti III Biologji   Grupet Viti III Ekologji
Orari mësimor doktoratë