Orari i provimeve

Orari vjetor i provimeve                      Orari i provimeve prill 2018
   Biologji                                               Bachelor   
   Ekologji dhe mb e mjedisit                 Master
   Master  Drejtimi Biologji
   Master Ekologji
                                                            Orari i absolventave maj 2018
Kalendari vjetor i provimeve
  Datat(kalendari vjetor)