Orari i provimeve

Orari vjetor i provimeve Orari i provimeve te absolventeve mars 2020(kliko)                    
   Biologji                                                     
   Ekologji dhe mb e mjedisit                

   Master Ekologji
                                       
 Master Biologji (sipas akreditimi te ri )


                    
Kalendari vjetor i provimeve -2020