Orari i provimeve

      Orari i provimeve qershor I (kliko)     
              Biologji qershor I (Bachelor) 
              Biologji  qershor  I ( Master)


Orari vjetor i provimeve
  Bachelor
    Biologji                                                     
    Ekologji dhe mb e mjedisit    

            
   Master Ekologji                                      
 Master Biologji (sipas akreditimi te ri )


                    
Kalendari vjetor i provimeve -2020