Orari mësimor


Semestri  dimeror 2019/2020

Kimi
Kimi inxhinerike

Kimi Master
Kimi organike
Kimi inorganike dhe fizike
Kimi analitike


Kimi orari sipas sallave

Orari për PHD