Orari mësimor


Semestri  veror 2020/2021        
                                                                              
        
Programi Kimi                             Programi Kimi online
                                                     Kimi inxhinerike online
                                                     Programi  Master  online
Kimi inxhinerike  
                                                     
Kimi Master   
  

Kimi orari sipas sallave

Orari për PHD

  Kalendari vjetor i provimeve 2020