Orari i provimeve

Orari vjetor i provimeve                    Orari i provimeve prill018
 Programi Kimi                                 Programi Kimi , Kimi Ixhinerike,
 Kimi Inxhinerike                                                                                                    
 Kimi analitike dhe e mjedisit         K.Analitike , Kimi Inorganike                         
 Kimi Inorganike dhe fizike            Kimi organike                                      
 Kimi Organike                                                               
                                                            Orari i absolventeve maj 2019
Kalendari vjetor i provimeve