Orari i provimeve

Orari vjetor i provimeve         Orari i provimeve per absolvent dhjetor 2020    
                                                     Programi Kimi         Programi Kimi inxhinerike
  Programi Kimi                            
  Kimi Inxhinerike                      
  MASTER                                         
  Kimi Organike
  Kimi analitike dhe e mjedisit                                     
  Kimi Inorganike dhe fizike                                                
                                                               
                                                           
Kalendari  i provimeve  -janar 2021