Sekretari i Fakultetit

Ma.sc. Jeton Hyseni

Sekretar në FSHMN
Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"
Biografia
Kontakti:
Tel: +381 249 827
Email: [email protected]