Photo-Sefer-Avdiaj-(1).jpg
          

                                                               Prof.Asoc.Sefer Avdiaj
                                                            Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore
                                                                                                                      
                                                                       Biografia  
                                                                    Tel: +381 249 827
                                                                    E-mail: [email protected] 
                                                                    10000 Prishtinë, Kosovë