Prodekan për çështje mësimore


                               Prof.Asoc.Dr Avni Berisha
                                                           Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore
                                                                                                                                 
                                                                       Biografia  
                                                                    Tel: +381 249 827
                                                                    E-mail: [email protected] 
                                                                    10000 Prishtinë, Kosovë