Konferenca KShBM 2018

123-(1).jpg

           KShBM-ACBE 2018               

                Konferenca Shqiptare e Biologjisë & Mjedisit
             Albanian  Conference on Biology & Environment


Universiteti i Prishtinës në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës dhe Universitetin e Tetovës organizojnë Konferencën Shqiptare të Biologjisë dhe Mjedisit (KShBM-ACBE 2018).

Ngjarja ka për qëllim të mbledhë së bashku shkencëtarët nga rajoni dhe më gjerë, për të diskutuar sëbashku punët e tyre dhe për të nxitur bashkëpunimin në fushat përkatëse. Kjo jo vetëm në frymën e fuqizimit të shkencave biologjike në rajon, në fushat themelore, apo në ato praktike, por dhe për më shumë ndërgjegjësim  së bashku mund të ecim më mirë, dhe më larg.

Konferenca do të organizohet në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore në 28-30 Shtator 2018. Për Thirrjen e parë shikoni lidhjen:

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/konferenca-e-biologjise/kontakt


                                                            ***


The University of Prishtina in cooperation with the University of Tirana and the University of Tetova organize the Albanian Conference on Biology and Environment (KShBM-ACBE 2018).

The Event aims to bring together the scientists from the region and beyond, to steer up the scientific dialogue and the cooperation in related fields. It aims not only strengthening the biological sciences, in basic and practical topics, but also increasing the awareness that together we can go well and far.

The Conference will be organized at the Faculty of Mathematics-Natural Sciences during 28-30 September 2018. For the First call see the link:

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/konferenca-e-biologjise/kontakt