Vendimet e temave master 26.01.2017
Kerkesat e stafit
Vendimet departamenti i Kimisë 23.02.2017
Vendimet e departamentit të Fizikës
 Vendimet e departamenti i Kimisë         
 Kerkesat e stafit    23.022017          
 Vendimet e keshillit 09.03.2017
 Vendimet e këshillit departamenti i Biologjiës 30.3.2017
 Vendimet e këshillit departamenti i Matematikës 30.3.2.07
 Vendimet e këshillit departamenti i Kimisë 30.3.2017
 Vendimet e këshillit departamenti i Gjeografise
 Vendimet e këshillit departamenti i Fizikës
 Kërkesat e stafit
Vendim i keshillit te doktorates 30.3.2017
Vendimet e keshillit 24.04.2017
Vendimet e keshillit 20.07.2017
Vendimet e keshillit 21.09
Vendimet e keshillit
Vendimet e këshillit 05.10.2017
Vendimet e Këshillit 22.11.2017
Vendimet e Këshillit të Fakultetit dt. 2.11.2017
Vendimet e Këshillit të Fakultetit dt. 30.11.2017
Vendimet e Këshillit të Fakultetit dt. 21.12.2017
Vendimet e Këshillit - 25.01.2018
Vendimet e Këshillt 22.02.2018
Vendimet e Këshillit 22.03.2018
Vendimet e Këshillit  26.04.2018
Vendimet e Këshillit 07.05.2018
Vendimet e Këshillit 31.05.2018
Vendimet e Këshillit të Fakultetit lidhur me konkursin për angazhim
Vendimet e Këshillit (master dhe doktoratë) dt. 28.06.2018
Vendimet e Këshillit (master dhe doktoratë) dt. 23.07.2018
Vendimet e Këshillit 26.07.2018 
Vendimet e Këshillit 27.09.2018
Vendimet e Këshillit  25.10.218
Vendimet e Këshillit 22.11.2018
Vendimet e Këshillit 20.12.2018