Jeton Hyseni
Sekretar në FSHMN
FSHMN
jeton.hyseni@uni-pr.edu
038 249 872 /130

Shemsije Gashi
Zyrtare për mësim
FSHMN
shgashi@yahoo.com
038 249 872

Fatvera Zogu
Zyrtare e lartë për kontabiltetit dhe financave
FSHMN
fatvere.zogu@uni-pr.edu
038 249 872/213

Bashkim Trupaj
Zyrtar i Teknologjisë së Informacionit
FSHMN
bashkim.trupaj@uni-pr.edu
038 249 872

Artan Alidema
Zyrtar i Teknologjisë së Informacionit
FSHMN
aalidema@uni-pr.edu
038 249 872/115

Shpresa Canolli
Zyrtare për studime Master
FSHMN
shpresa.canolli@uni-pr.edu
038 249 872

Vlora Mehmeti-Selimi
Zyrtare për studime bachelor
FSHMN
vlora.mehmeti@uni-pr.edu
038 249 226

Ibish Rrahmani
Zyrtar për studime bachelor
FSHMN
ibish.rramani@uni-pr.edu
038/249 872/226

Nyrtene Hasani
Zyrtare për studime bachelor
FSHMN
nyrtene.hasani@uni-pr.edu
038/249 872/226

Hava Toplica
Biblotekiste
FSHMN
hava.toplica@uni-pr.edu
038249 872

Turkane Kamishi
Biblotekiste
FSHMN
turkane.kamishi@uni-pr.edu
038 249 872

Almira Dizdari
Biblotekiste
FSHMN
almira.dizdari@uni-pr.edu
038 249 872

Mimoza Alaj
Zyrtare për studime bachelor
FSHMN
mimoza.konjuvca@uni-pr.edu
038 249 872

Bahrije Dobra
Laborante Kimi
FSHMN
bahrije.dobra@uni-pr.edu
038 249 226

Besiana Bashota
Zyrtare për studime bachelor
FSHMN
besjana.bashota@uni-pr.edu
038249 872

Driton Maloku
Zyrtare per logjistike dhe asete
FSHMN
driton.maloku@uni-pr.edu
038249 872

Fatmire Rexhepi
Zyrtare teknike administrative
FSHMN
fatmire.rexhepi@uni-pr.edu
038 249 872

Salih Salihu
Biblotekist
FSHMN
salih.salihu@uni-pr.edu
038249 872

Driton Musliu
Laborant- Kimi
FSHMN
driton.maloku@uni-pr.edu
038249 872

Mentor Gashi
Laborant-Biologji
FSHMN
mentor.gashi@uni-pr.edu
038 249 872

Jeton Orllati
Laborant-Biologji
FSHMN
jeton.orllati@uni-pr.edu
038249 872

Sylë Berani
Laborant-Kimi
FSHMN
syle.berani@uni-pr.edu
038 249 872

Nuhi Namani
Zyrtar për dhënie të analizave- Kimi
FSHMN
nuhi.namani@uni-pr.edu
038249 872

Salih Mekolli
Laborant- Kimi
FSHMN
sali.mekolli@uni-pr.edu
038 249 872

Arta Rudi
Laborant- Kimi
FSHM
arta.rudi@uni-pr.edu
038 249 872

Ekrem Agushi
Depoist-Kimi
FSHMN
erkem.agushi@uni-pr.edu
038 249 872

Remzije Gjonbalaj
Laborant- Kimi
FSHMN
remzije.gjonbalaj@uni-pr.edu
038 249 872

Dafina Hoxha
Laborant- Kimi
FSHMN
dafina.hoxha@uni-pr.edu
038 249 872

Melos Zekaj
Zyrtar për dhënie të analizave- Kimi
FSHMN
melos.zekaj@uni-pr.edu
038249 872