Remzije Gjonbala
Laborante
Kimi
[email protected]
038 249 872

Mimoza Alaj
Biblotekiste
Kimi
[email protected]
038 249 872

Jeton Hyseni
Sekretar në FSHMN
FSHMN
[email protected]
038 249 872 /130

Dukagjin Lila
Referent për analiza
Kimi
[email protected]
038 249 872

Bashkim Trupaj
Zyrtar i Teknologjisë së Informacionit
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Hava Toplica
Arkiviste
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Fatvera Zogu
Zyrtare e lartë e financave dhe kontabiltetit
FSHMN
[email protected]
038 249 872/213

Shpresa Canolli
Referente për studime Master
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Vlora Mehmeti
Zyrtare Për Studime Themelore
FSHMN
[email protected]
038 249 872 /115

Hazbije Haliti
Asistente administrative e Dekanit
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Nyrtene Hasani
Zyrtare Për Studime Themelore
Fshmn
[email protected]
038/249 872/226

Dafina Hoxha
Laborante
Kimi
[email protected]
038 249 872

Salih Mekolli
Laborant
Kimi
[email protected]
038 249 872

Fatmire Rexhepi
Zyrtare teknike
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Mentor Gashi
Laborant
Biologji
[email protected]
038 249 872

Turkane Kamishi
Biblotekiste
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Arta Rudi
Laborante
Kimi
[email protected]
038 249 872

Ekrem Agushi
Depoist
Kimi
[email protected]
038 249 872

Shemsije Gashi
Referente për mësim
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Faik Gashi
Laborant
Biologji
[email protected]
038 249 872

Sylë Berani
Laborant
Kimi
[email protected]
038 249 872

Habib Krasniqi
Laborant
Fizikë
[email protected]
038 249 872

Artan Alidema
Administrator i rrjetit kompjuterik
i Matematikës
[email protected]
038 249 872/115

Ibish Rrahmani
Zyrtare Për Studime Themelore
Gjeografi
[email protected]
038/249 872/226

Alma Dizdari
Biblotekiste
Matematikë
[email protected]
038 249 872

Aferdita Buqani
Zyrtare e lartë për studentë
FSHMN
[email protected]
038 249 872

Ukshin Thaqi
Zyrtare Për Studime Themelore
Fshmn
[email protected]
038/249 872/226

Gonxhe Syla
Laborante
Biologji
[email protected]
038 249 872