Orari i provimeve

Orari vjetor i provime     
                                                   
Matematikë(arsimor)             
Matematikë(3-vjeçar)          
Matematikë(4-vjeçar)            
Shkencë kompujterike          
Matematikë financiare           
Master Matematikë        

Kalendari vjetor i provimeve