Orari mësimor


Orari mësimor (semestri dimëror 2017/2018)

     Bachelor Fizikë 
     Master
Grupet
Ushtrime numerike
Ushtrime eksperimentale