Orari i vjetor i provimeve                 Orari i provime afati i nëntorit(kliko)
  Fizikë arsimor                                                                  
  Fizikë Inxhinerik
  Programi Fizikë
  Master i përgjitshëm
  Master shkencor

Kalendari vjetor i provimeve
Datat(kalendari vjetor)