Orari i provimeve

Orari vjetor i provimeve                    
   Biologji                                           
   Ekologji dhe mb e mjedisit             
   Master  Drejtimi Biologji
   Master Ekologji
  
Kalendari vjetor i provimeve

   Biologji Arsimor Master

    Drejtimi Biologji Arsimor