Orari i provimeve

Orari vjetor i provimeve                        Orari i provimeve nëntor
   Biologji                                               Bachelor,       Master
   Ekologji dhe mb e mjedisit             
   Master  Drejtimi Biologji
   Master Ekologji
  
Kalendari vjetor i provimeve

   Biologji Arsimor Master

    Drejtimi Biologji Arsimor