Orari mësimor


Semestri dimëror
Kimi
Kimi inxhinerike
Kimi analitike dhe e mjedisit
Kimi organike
Kimi inorganike

Orari për PHD