Orari i provimeve

Orari vjetor i provimeve                   
 Programi Kimi                               
 Kimi Inxhinerike                                                                                                    
 Kimi analitike dhe e mjedisit                                     
 Kimi Inorganike dhe fizike                                                
 Kimi Organike                                                               
   
Kalendari vjetor i provimeve                                                                                    
  Datat(kalendari vjetor)