• Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore!

     

Portali universitar

Rezultatet e olimpiades matematike të Kosovës


(Departamenti i Matematikës dhe Shoqata e matikanëve të Kosovës)

Rezultatet e olimpiades matematike të Kosovës  

Më shumë

Detyrat e zgjidhura nga olimpiada matematike e Kosovës

( Departamenti i Matematikës dhe shoqata e matematikanëve e Kosovës)

Detyrat e zgjidhura nga olimpiada matematike e Kosovës


Më shumë

Njoftim për lirim nga pagesa e semestrit

Njoftim për lirim nga pagesa e semestrit Më shumë

NJOFTIM / Ligjeratë për zhvillimin e shkathtësive të buta (eng. Soft skills) / 5 MARS 2015

Ligjeratë për zhvillimin e shkathtësive të buta (eng. Soft skills)

Të nderuar studentë, ftoheni  me datë 5...

Më shumë

Të nderuar studentë, ftoheni të merrni pjesë në VIDEO SESIONET: Your job’s on-line, The Assessment Centre, Why ask me that ? , prodhim i AgCAS / Association of Graduate Careers Advisory Services.

Më shumë