• Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore!

     

Orari i mësimit


Orari i mësimit

Më shumë

Intervista me gojë për kandidatët e studimeve të doktoratës

 
Intervista me gojë për kandidatët e studimeve të doktoratës

Më shumë

Orari i provimeve gjuhë angleze shtator 2016

Orari i provimeve gjuhë angleze

Më shumë

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet për paraqitje në provimin pranues në studimet e doktoratës në bazë të vendimit të komisionit për vlerësimin e dokumentacionit.


Mbështetur në vendimin e komisionit për vlerësimin e dokumentacionit me rastin e aplikimit
në konkurs, kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit ftohen në provim të hënën ...

Më shumë

CEREMONIA E DIPLOMIMIT

Njoftojmë studentët e diplomuar në studimet themelore të UP- së të gjeneratës 2015/2016, se me datën 03 Tetor 2016 do të organizohet Ceremonia e Diplomimit.
Studentët, të cilët janë të inte...

Më shumë