• Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore!

     

Njoftim për kthimin e mjeteve për studentët bursista të FSHMN-së, 23.05.2015 (1)

 Njoftim për kthimin e mjeteve për studentë...

Më shumë

Vendim mbi ndarjen e bursave në vitin 2014/2015

 

Vendim mbi ndarjen e bursave në  vitin 2014/2015 (kl...

Më shumë

Departamenti i Fizikë ligjeratë Viti 2015 – Viti Ndërkombëtar i Dritës

 
Departamenti i Fizikë ligjeratë Viti 2015 – Viti Ndërkombëtar i Dritës ...

Më shumë

Afati i provimeve të muajit Prill

 
Afati i provimeve të muajit PrillMë shumë

Paraqitja e provimeve per afatin e Prillit

       Njoftohen të gjithë studentët e FSHMN-ës se paraqitja e provimeve të afatit të Prillit 

 
bëhet gjatë intervalit kohor  prej 16 .03. gjer...

Më shumë