• Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore!

     

Njoftim për shtyrje të afatit për regjistrimin e semestrit dimëror 2016/2017

Njoftim për shtyrje të afatit për re...

Më shumë

Konkurs :Për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2016-2017

Provimi nga lenda Kontabiliteti- Shkencat kompjuterike

Më shumë

Dinamika e afatit të nëntorit

Dinamika e afatit të nëntorit

Më shumë

N J O F T I M Për shtyrje të afatit për regjistrimin e semestrit dimëror 2016/2017

N J O F T I M Për shtyrje të afat...

Më shumë