• Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore!

     

Rezultatet përfundimtare dhe rezultatet e ankesave
Vendimi i anke...

Më shumë

Shqyrtimi i ankesave për departamentit e FSHMN-së

Shqyrtimi i ankesave për departamentit e FSHMN-së

Më shumë

Rezultatet preliminare të provimin pranues në FSHMN

Rezultatet preliminare të provimin pranues në FSHMNProgrami M...

Më shumë

Provimi pranues dhe zgjidhjet e provimit pranues në FSHMN

Provimi pranues dhe zgjidhjet  e provimit pranues  në FSHMNMë shumë

Lista e kandidatëve për provimin pranues dhe sallat përkatëse

Lista e kandidatëve për provimin pranues dhe sallat përkatëse

Shënim : Rezultat e suksesit të kandidatëve janë preliminare dhe do të kontrollohet nga komisioni
<...

Më shumë