• Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore!

     

Konstituimi i keshillit te studenteve

Konstituimi i keshillit

Më shumë

Njoftim për zgjedhje në FSHMN

Njoftim për zgjedhje në Fshmn1.Udhëzues për votim
Më shumë

Lista e personelit me të drejtë voteVendim për personelin që nuk ka t...

Më shumë

Njoftim per zgjedhje studentore

Më shumë

Njoftim për paraqitjen e kandidaturave për këshill dhe senat


Njoftim për paraqitjen e kandidaturave  për kës...

Më shumë