• Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore!

     

Propozimet e stafit per angazhim në FSHMN

 Propozimet e stafit per angazhim në FSHMN

Më shumë

Rezultatet e testit të dytë në lëndën Menaxhmenti Bankar

Për të parë rezultatet e testit të dytë në lëndën Menaxhmenti Bankar, prof. Shpresa Reshidi, klikoni në linkun e mëposhtëm:

Më shumë

Vendim per shqyrtimin e ankesave per lirimin e semestrit

 Vendim per shqyrtimin e ankesave p...

Më shumë

Njoftim

 

Njoftim per studentet qe kane mbaruar studimet 3.5 vjecare 

Më shumë

Të gjitha qe duhet ti dini për bursat ndërkombëtare

 Të gjitha qe duhet ti dini për bursat ndërkombëtare ( ...

Më shumë