• Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore!

     

Njoftim për mbrojtje të temës së Doktoratës

Njoftim për mbrojtje të temës së Doktoratës

Më shumë

Vendim i Këshillit drejtues të UP-së


Vendim i Këshillit drejtue...

Më shumë

Njoftim për shtyerje afati të ndërrimit të programit, vazhdim të studimeve dhe njohje provimeve

 Njoftim për shtyrje afati...

Më shumë

Ligjeratë për studentet e Departamentit të Matematikës

Ligjeratë për studentet e Departamentit të Matematikës

Më shumë

Lista e studentëve të FSHMN-së me 5 provime shtesë ( studentet që vine nga Fakultetet dhe Qendrat e tjera të Edukimit)